یوگا (Yoga)

مجموعه‌ای از تمرینات فیزیکی، ذهنی و روحی هست و منشا پیدایش اون هم به هند باستان برمی‌گرده.

یوگا، یکی از شش مدرسه اصلی ارتودکس رو که برای سنت‌های فیلسوفانه هندوئیسم هست، تشکیل می‌ده و دارای تنوع عملکرد، اهداف و مدارس در فرهنگ‌های مختلف هندوئیسم، بودائیسم و جینیسم هست. اصطلاح یوگا در جهان غرب، اغلب به اشکال مدرنی از یوگای هاتا اشاره می‌کنه و شامل تمرینات فیزیکی از وضعیت‌هایی هست که در کل آسانا (asana) نامیده می‌شه.

ما آدم‌ها، فقط جسم نیستیم و تنها خواسته‌های ما، مادیات نیستن، بلکه در بسیاری از موارد، ما به دنبال یافتن یک آرامش دلپذیر در زندگی هستیم که از آرامش روحی و صلح درونی به دست میاد. یوگا ورزشی هست که چنین تجربه‌ای رو به افراد می‌ده و البته مانند هر ورزش دیگه‌ای، باید این ورزش و مهارت رو با تکرار و به مرور یاد بگیرید.